Over ons

Over Stichting Beleef Taal

Beleidsplan
Stichting Beleef Taal heeft tot doel het bevorderen en realiseren van culturele, educatieve en maatschappelijke taalprojecten, uitgevoerd door
Anita Poolman. Praktisch betekent dit dat we ons inzetten voor het werven van fondsen om projecten mogelijk te maken en ondersteunen we
Anita Poolman met advies. Het beleid richt zich dus op advisering bij ontwikkeling van voorstellingen en voordrachten en, indien nodig, op verkrijging van fondsen. Voorts wordt ondersteuning verleend bij acquisitie van bestaande producties en projecten door middel van mailingen en persoonlijke benadering. Ook wordt advies gegeven bij de uitvoering van opdrachten (veelal maatwerk). De producties/projecten op emancipatie-participatiegebied worden veelal in opdracht/op maat ontwikkeld of er worden fondsen benaderd voor nieuw uit te werken ideeën/projecten.

Financiën
Op 27 maart 2021 heeft het bestuur het financieel verslag over 2020 vastgesteld.
Het batig saldo over 2020 bedraagt € 20,40. Dit bedrag is toegevoegd aan het Reservefonds. Ultimo 2020 bedraagt het reservefonds € 225,97.
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Het fiscaal nummer is 81.89.89.725.
De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in onder meer in dat de Stichting geen winstoogmerk heeft en dat giften, als een drempelbedrag wordt gehaald, fiscaal aftrekbaar zijn.

Samenstelling bestuur
Mw. Noortje van der Kaaden, voorzitter
Mw. Marjoke van der Esch, secretaris
Dhr. Jos Moor, penningmeester

Stichting Beleef Taal
Houtwerf 105
2265 VE Leidschendam
welkom@beleeftaal.nl
www.beleeftaal.nl
K.v.K.: 27.31.26.82.
Triodosbank: NL 73 TRIO 0784 9133 15