NT2 – over en met school, een taal(belevings)cursus

‘Het woord is de woning van taal en gevoel’ (Simon Vinkenoog).

‘NT2 – over en met school’ is een taalprogramma dat Anita Poolman in nauwe samenwerking met de directie van de Openbare Basis Daltonschool Helen Parkhurst in Den Haag heeft ontwikkeld en begeleid. Er is grote behoefte aan een dergelijke taalles om de communicatie tussen de leerkrachten en de ouders te verbeteren en hen (meer) te betrekken bij de schoolactiviteiten, wat goed is voor de relatie ouder-kind-school. De cursus duurt het gehele schoolseizoen. Vaste lesonderdelen zijn grammatica, woordenschat, tekstbehandeling, uitspraak. Ook wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s, zoals opvoeding, school en omgangsvormen. De training Een Snoer van Beleving (“Vertel-schrijf-presenteer!”) maakt onderdeel uit van de cursus. Taalbeleving is het sleutelwoord.

Doelgroep: moeders basisschool
Tijdstip: 2 dagdelen per week van 09.00 – 11.15 uur

Geplaatst in Educatie, Emancipatie / participatie