Domeinen

Kunst/cultuur, educatie, participatie/emancipatie zijn de domeinen waar Stichting Beleef Taal zich op richt. In onze activiteiten verbinden we de domeinen zoveel mogelijk, zodat ze elkaar versterken. Zo wordt bij projecten voor kinderen en voor volwassenen gebruik gemaakt van verschillende kunstvormen zoals het schrijven van proza en po√ęzie, improvisaties, toneel en stemvorming. Soms gekoppeld aan actuele thema’s. Culturele voorstellingen, voordrachten en bijeenkomsten kunnen op zichzelf staan, maar raken vaak aan maatschappelijke onderwerpen en lenen zich voor maatwerk of interessante discussies.