Ontmoetingen met stadsgenoot Spinoza, vertel- en schrijfworkshops in het kader van Spinoza Oktobermaand 2023

Het hele leven is één oneindig verhaal, waarbij wij regelmatig onszelf vragen stellen over de zingeving van het bestaan. Spinoza’s zoektocht reikte verder. Hij probeerde te begrijpen: Kan de mens wel vrij denken? Weten we wel alles? Hoe worden we gelukkiger? Bij de workshops in buurthuizen en wijkbibliotheken komen bewoners samen om over het leven en werk van Spinoza te praten en te schrijven. Steeds is er een link met eigen ervaringen en hoe men zelf (na-)denkt over het goede leven, de omgang met elkaar en de samenleving. Anita Poolman vertolkt een speciaal voor deze ontmoetingen geschreven voordracht en ze begeleidt vervolgens de deelnemers bij het schrijven van korte teksten en het voorlezen. Ze ervaren de magie van het geschreven en gesproken woord.
De slotbijeenkomst vindt plaats in het Laaktheater op zaterdag 21 oktober 2023. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst (een mini Spinozafestival) ontmoeten de deelnemers uit de verschillende Haagse locaties elkaar en lezen ze voor uit eigen werk.

Periode
eind augustus/september/oktober

Sessies (in overleg)
2 sessies per locatie: gezamenlijke eindbijeenkomst
max. aantal deelnemers: 15

Tijdsduur sessies
1,5 – 2 uur

Informatie over locaties e.d.
anitapoolman@planet.nl

Mini Spinoza Festival                        za 21 okt | 14.00-16.30 uur

De workshops sluiten af met een feestelijke meeting. Voor deelnemers en andere geïnteresseerden is er gelegenheid om voor te lezen uit eigen werk; een inspirerende totaalervaring van het geschreven en gesproken woord. Life muziek verlevendigt het slotfestijn, waarbij violiste Quirine van Hoek optreedt met haar altviool en viola d’amore.
Laaktheater | Ferrandweg 4T
Gratis, wel reserveren: kassa@laaktheater

Een project van Stichting Spinoza Den Haag in samenwerking met Centrale Bibliotheek Den Haag, Stichting Beleef Taal ter gelegenheid van ‘Spinoza oktobermaand 2023’.


‘Het mooiste wat er is’, een bloemlezing

 ‘Het mooiste wat er is – Een poëtische reis door het leven naar het land vol bevlogenheid’
Bijna 10 jaar beleefden cursisten de magie en de schoonheid van de taal tijdens taallessen, bezoeken aan musea en theaters en tijdens wandelingen door parken. Het leven is één groot verhaal met als inspirerende basis de Taal. Ze schreven talloze teksten die zijn verzameld in deze bloemlezing. Dichtregels en verhalen opgeschreven uit het hart. Een weerslag van het leven dat we allemaal leiden. Door taal leren we elkaar beter kennen.
Het eerste exemplaar van de bundel is op 8 april 2021 uitgereikt aan Maarten van Gelderen, directeur van Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst.
Uit de epiloog deze woorden van Dorothée Callay:
Maar wanneer de zachte bries mij drijft
Naar het land vol bevlogenheid,
Kleuren, geuren en gelach
Keer ik terug naar de bron – mijn hart

ISBN 9789082026542
Samenstelling, redactie, vormgeving: Anita Poolman
Uitgegeven door Stichting Beleef Taal, Anita Poolman Producties
Prijs: € 7,50
Te koop bij Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag
info@anitapoolman.com


Een Snoer van Parels, een vertel-, schrijf- en voordrachtproject

https://www.facebook.com/snoervanparels/?modal=admin_todo_tour
Tijdens de training ‘Een Snoer van Parels’ vertellen deelnemers, jong en oud(er), elkaar verhalen, schrijven ze op en lezen ze voor. Parels van verhalen en gedichten! Al werkende weg krijgen ze onderricht in ‘hoe schrijf ik een tekst’ en ‘hoe presenteer ik mezelf’. Het allerbelangrijkste is de ontmoeting. Iedereen kan meedoen.
“Als we elkaar leren ‘lezen’, dan leren we elkaar echt kennen.” (citaat Philipp Blom)
Door het delen van verhalen leren we de ander kennen, doen we ontdekkingen, geven we kleur aan de samenleving. Op deze manier wordt een kostbaar snoer van gave, gebarsten of glanzende parels dwars door Den Haag in verschillende wijkbibliotheken geregen met als apotheose een bruisend Verhalenfestival in Laaktheater, daar waar de pilot in 2018 startte en daar zullen alle deelnemers elkaar en anderen ontmoeten en worden de verhalen gedeeld.
Met dank aan VSBfonds, Fonds 1818, Cultuurschakel, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Gemeente Den Haag: stadsdelen Centrum, Escamp, Segbroek en Laak
Organisatie: Stichting Beleef Taal en wijkbibliotheken
Samenstelling training en begeleiding: Anita Poolman en Martine de Moor
Plaats: Bibliotheken Transvaalkwartier (jeugd), Escamp, Schilderswijk, Segbroek, Laakwartier en Laaktheater in Den Haag
Periode: juli 2019-maart 2020
Vanwege de Corona-maatregelen kon het Parelsnoerfestival op 28 maart 2020 geen doorgang vinden. Op 13 september 2020 vindt in Laaktheater, Den Haag de feestelijke boekpresentatie/lezing plaats waarbij de bloemlezing ‘Zo blijft de kern bestaan’ wordt gepresenteerd.


Iedereen is kostbaar, een verhalen- en gedichtenbundel, uitg. Anita Poolman Producties

Een verzameling van bonte en intieme verhalen en gedichten door vrouwen uit het Haagse stadsdeel Laak, gemaakt tijdens het vertel- en verhalenproject Een Snoer van Parels, januari-maart 2018.
De vrouwen kwamen wekelijks bijeen en vertelden verhalen en inspireerden elkaar tot het schrijven van humoristische, roerende en aangrijpende verhalen en gevoelige gedichten. Een glanzend en waardevol snoer van allerlei parels: gave, witte parels of gebarsten, verkleurde parels. Parels van verhalen over verwondering, hoop, veerkracht en binding:
Soms leef ik met jullie verhalen mee.
Soms verdwaal ik tussen die van jullie en mij
tot ik plotseling in de diepte van mijn eigen zwijgende verhalen val.
(citaat: Nasreen Abbas Ibrahim)

De bundel is te koop bij de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag en in de Wereldwinkel, Kerkstraat 1B, Rijswijk.
Prijs: 5,00
(De uitgave is tot stand gekomen dank zij Stadsdeel Laak Gemeente Den Haag, Stichting Mooi welzijn Laak, Stichting Beleef Taal.)
De auteurs lezen op verzoek in wisselende samenstelling uit de bundel voor, zoals:
op 8 maart 2018 in Laaktheater, Den Haag tijdens Internationale Vrouwendag;
op 7 oktober 2018 in de Haagse Kunstkring tijdens het feestelijke programma van het 10-jarig bestaan van Stichting Beleef Taal;
op 19 januari 2019 in Theater Dakota tijdens het Winterverhalenfestival.


“De wind zat een verhaaltje voor te lezen”, een cursus over de magie van vertellen, voorlezen en voordragen

De wind zat een verhaaltje voor te lezen aan zeven boterbloemen in het gras.
(Annie M.G. Schmidt)

Hoe lees je deze regel voor?  Met spanning in je stem of met verbazing? Spreek je alle woorden duidelijk uit? Bestaat het echt? Kan de wind een verhaal voorlezen ….? Het is spannend en heerlijk om een gedicht of verhaal te vertellen aan een publiek en dit samen te beleven; het is heerlijk om een tekst uit te beelden en te beleven. De verhalen worden werkelijkheid, worden écht! Dat is magie, is betovering, is een sprookje …. vertellen, fantaseren en meebeleven. De leerlingen leren de basistechnieken van voorlezen en voordragen. Ze leren hoe ze om kunnen gaan met spanning; ze leren hoe ze hun stem kunnen gebruiken, hun adem; ze leren meer over hun houding. Handig en zinvol voor toekomstige spreekbeurten, presentaties, etc. Hun verbeelding, hun fantasie wordt geprikkeld. Ze verplaatsen zich in de situaties, in de gevoelens van de personages, van anderen  ….

-doelgroep: midden- en bovenbouw basisonderwijs
-aantal lessen: in overleg
-lesduur: 60 minuten
-ruimte: klaslokaal, speellokaal
-lesmateriaal: map met lesmateriaal en verhalen/gedichten
Van tevoren goedkoop bestellen worden nadere afspraken gemaakt over de opzet rekening houdend met wensen, samenstelling van de groep, etc.


‘Alles in de wind', spel- en taalproject

Met behulp van poëzie en versjes komen kinderen in aanraking met verschillende (taal)aspecten, zoals klank, rijm, articulatie, betekenis en gevoelens. Door middel van spel en improvisatie worden ze gestimuleerd hier zelf actief mee aan de slag te gaan. Aangesloten wordt bij de taalmethode waarmee de school werkt. De lessen zijn een mengeling van taalbeleving, (poppen)toneel, spel en improvisatie en zijn – in overleg – gebaseerd op begrippen die in de klas worden behandeld.
In een van de versies van “Alles in de wind” is tijdens iedere les ondeugende, maar verdrietige poëziepaljas Olleke Bolleke van de partij. Hij is zijn zusje Rosa kwijt geraakt. Ze is verdwaald in dromenland. Alleen een heel oude toverspreuk kon haar terughalen: “Hebban olla vogala …..” Wat was toch het laatste woord van de spreuk? Brommerige mijnheer Zwaan biedt zijn hulp aan. De lessen blijven tot en met de feestelijke afsluitingsbijeenkomst spannend. Uiteindelijk wordt Rosa teruggevonden. Eind goed al goed!

Service nooit op een gemakkelijke manier om een erectie die is moeilijk om terug. Heen, veel generieke erectiepillen erectiemedicijn zijn receptplichtige medicijnen cialis pillen kopen online i me now via email.

Spel en leiding:
Anita Poolman
Activiteiten:
-aantal lessen: 6 (in overleg aan te passen)
-duur les: ca.

45 minuten
-feestelijke afsluiting voor ouders/verzorgers/leerkrachten
-bundel met lesmateriaal
Voorbereiding:
-Van tevoren neemt Anita Poolman contact op met de leerkracht. Afspraken worden gemaakt over de opzet van de lessen, rekeninghoudend met de samenstelling van de groep en de taalmethode (piramide, schatkist, etc.).
Bestemd voor:
-groep 2/3
-in overleg: onder schooltijd; naschoolse opvang; verlengde schooldag/-tijd


“Het begint met taal”, maatworkshops en-cursussen

Taalworkshop op maat (poëzie/proza/verhalen vertellen-presentatie)

Tijdens workshops of bijeenkomsten zetten de deelnemers onder begeleiding van Anita Poolman gedachten of ervaringen op papier en delen die met elkaar. Het kan zijn dat dit resulteert in de totstandkoming van een bundel of een presentatie, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Tijdens een intakegesprek worden afspraken gemaakt over de organisatie, de opbouw en de inhoud/het thema van de workshop.

Een voorbeeld is de maatwerkworkshop ‘Juweeltjes van verhalen’ voor medewerkers van het Haags Historisch Museum:

‘Juweeltjes van verhalen’ een workshop over de kunst van het verhalen vertellen
Bij het luisteren naar een verhaal krijgen de oren ogen. (Arabisch spreekwoord)
We vertellen – onbewust – de hele dag door. Vaak zonder ons af te vragen hoe we overkomen: hoe klinkt mijn stem; praat ik duidelijk; kom ik rustig of druk over; kijk ik mijn gesprekspartner met een open vizier aan of juist niet; maak ik mijn zinnen af? Wat is toch de reden dat de ene verteller zijn luisteraar raakt, en de andere niet? De kunst van het verhalen vertellen is een individuele zoektocht. Het is een cialis kwestie van bevlogenheid, bewust worden en blijven en beleven. Het woord is essentieel, maar ook je eigen lichaam, basisinstrument bij het vertellen, speelt een belangrijke rol.
-workshop op locatie
-aantal: 8 – 10 deelnemers
-duur: ca. 1,5 uur (in overleg)


Kidung Agung/het Hooglied

‘Kidung Agung’ is de Javaanse benaming voor het Hooglied van Koning Salomo. Romanita Santoso, danseres en choreografe, ontdekte tijdens het lezen van het Hooglied dat de verhaalstructuur overeenkomt met de traditionele opbouw van de Javaanse hofdansen, de serimpi- en bedåyå-dansen. Ook tussen de oude Javaanse liedteksten van deze dansen en de teksten van het Hooglied – beide doortrokken van symbolische taal en thematiek – blijken wonderlijke overeenkomsten te bestaan. Dit inspireerde haar apotheekwinkel24 tot het maken van de voorstelling Kidung Agung. De choreografie en dans versterken de prachtige poëzie uit het Hooglied.
De voorstelling is een versmelting van liefdespoëzie, ingetogen hoofse Javaanse danstaal en gamelanmuziek. Een versmelting van spreek- en danstaal.

Choreografie en dans: Romanita Santoso
Voordracht: Anita Poolman
Teksten: Naardense Bijbel (Pieter Oussoren); het Javaans gedicht ‘Durådasih’ (n.n.)
Muziek: Gamelanmuziekopnames
Duur: 60 minuten (zonder pauze); 25-30 minuten (verkorte versie: geschikt als koffie-/lunchvoorstelling)
Productie: Stichting Wisma Ulah Budaya, 2012


Schrijf, vertel en beleef … een schrijfworkshop in Buurtcentrum De Mussen, Den Haag

“Woorden hebben vleugels. Ze stijgen tot hemelse hoogten en duren tot in de eeuwigheid.”

Een schrijfworkshop, waarbij de Schilderswijk Moeders – een unieke vrouwengroep – door Anita Poolman zijn begeleid bij het schrijven van hun levensverhaal en bij het schrijven over hun ervaringen met cliënten die ze ondersteunen.
Kennis over onszelf ontwikkelen we door opgedane ervaringen maar ook door kennis van de ander. Via woorden vinden we herkenning; we worden erdoor geroerd, blij gemaakt, soms ook gekwetst. Schrijven helpt bij het omgaan met emoties, helpt bij het ordenen van gedachten, helpt bij het komen apotheek tot inzicht: wat wil je vertellen; hoe kom je tot schrijven; hoe bouw je je verhaal op?
In oktober is intensief aandacht besteed aan het voorlezen uit eigen werk, aan het presenteren: de basiselementen van spreekvaardigheid en presenteren.
De verhalen zijn gebundeld in het boek 'Samen zijn we liefde', dat in oktober 2017 is verschenen en is uitgegeven door Buurtcentrum De Mussen. Informatie: info@demussen.nl

Plaats: Buurtcentrum De Mussen, Den Haag
Periode: maart 2017 – oktober 2017


Van Nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar

“Het bewustzijn is over mij gekomen, dat ik niet anders ben dan een toeschouwer …”

Anita Poolman draagt voor uit werk van Louis Couperus. Een keuze uit zijn aangrijpende feuilletons, die hij in briefvorm aan het dagblad Het Vaderland schreef en uit zijn voordrachten, fijnzinnige korte verhalen, die hij hield tussen 1915-1923.
Het is augustus 1914. De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Het echtpaar Couperus verblijft op dat moment in München. Onzekere, spannende maanden breken aan. Couperus probeert zijn tijd te begrijpen en legt dit op indringende wijze vast. Begin 1915 keert hij met zijn vrouw terug naar Den Haag. Kort daarna gaat hij voordragen uit eigen werk. Zijn optredens zijn een sensatie. Couperus was in die jaren “een ware rage”.

Samenstelling/voordracht: Anita Poolman
Muziekkeuze/piano: Romanita Santoso
Duur: 60 minuten (aanpassing in overleg)
Speladviezen: Trins Snijders
Algemene adviezen: Stichting Beleef Taal
Productie: Anita Poolman Producties

Bronnen: Brieven van den Nutteloozen Toeschouwer, pillen erectie Korte Arabesken, Het snoer der ontferming