Ontmoetingen met stadsgenoot Spinoza, vertel- en schrijfworkshops in het kader van Spinoza Oktobermaand 2023

Het hele leven is één oneindig verhaal, waarbij wij regelmatig onszelf vragen stellen over de zingeving van het bestaan. Spinoza’s zoektocht reikte verder. Hij probeerde te begrijpen: Kan de mens wel vrij denken? Weten we wel alles? Hoe worden we gelukkiger? Bij de workshops in buurthuizen en wijkbibliotheken komen bewoners samen om over het leven en werk van Spinoza te praten en te schrijven. Steeds is er een link met eigen ervaringen en hoe men zelf (na-)denkt over het goede leven, de omgang met elkaar en de samenleving. Anita Poolman vertolkt een speciaal voor deze ontmoetingen geschreven voordracht en ze begeleidt vervolgens de deelnemers bij het schrijven van korte teksten en het voorlezen. Ze ervaren de magie van het geschreven en gesproken woord.
De slotbijeenkomst vindt plaats in het Laaktheater op zaterdag 21 oktober 2023. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst (een mini Spinozafestival) ontmoeten de deelnemers uit de verschillende Haagse locaties elkaar en lezen ze voor uit eigen werk.

Periode
eind augustus/september/oktober

Sessies (in overleg)
2 sessies per locatie: gezamenlijke eindbijeenkomst
max. aantal deelnemers: 15

Tijdsduur sessies
1,5 – 2 uur

Informatie over locaties e.d.
anitapoolman@planet.nl

Mini Spinoza Festival                        za 21 okt | 14.00-16.30 uur

De workshops sluiten af met een feestelijke meeting. Voor deelnemers en andere geïnteresseerden is er gelegenheid om voor te lezen uit eigen werk; een inspirerende totaalervaring van het geschreven en gesproken woord. Life muziek verlevendigt het slotfestijn, waarbij violiste Quirine van Hoek optreedt met haar altviool en viola d’amore.
Laaktheater | Ferrandweg 4T
Gratis, wel reserveren: kassa@laaktheater

Een project van Stichting Spinoza Den Haag in samenwerking met Centrale Bibliotheek Den Haag, Stichting Beleef Taal ter gelegenheid van ‘Spinoza oktobermaand 2023’.


Beestenboel, workshops voor de jeugd (augustus-oktober 2023)

Kinderen komen op speelse wijze in aanraking met dierenverhalen, -sagen en -sprookjes uit alle windstreken en tijden. Hun verbeeldingskracht en inlevingsvermogen worden aangesproken.

‘Beestenboel’ is onderdeel van het evenement ‘Bestiaire/dieren paraderen door de Haagse Kunstkring’ dat van 27 september tot 22 oktober 2023 plaatsvindt in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64. Het wordt uitgevoerd door kunstenaars van de afdelingen Beeldende Kunst, Muziek en Letteren, Theater , Film. Naast een tentoonstelling en een lezing is er een uitgebreid aanbod aan concerten en voorstellingen.

Zo is er op woensdagmiddag 18 oktober ‘Beestenboel’, een feestelijk programma voor kinderen met een korte voorstelling waarna beeldend kunstenaars met de kinderen gaan werken aan een kunstwerk.

Voorafgaand dit evenement organiseert de Haagse Kunstkring in samenwerking met Stichting Beleef Taal een serie workshops in diverse Haagse stadsdelen (periode: augustus – oktober).
Anita Poolman begeleidt de sessies. Ze vertelt verhalen en de kinderen doen zelf ook mee. Het is leuk en spannend om te fantaseren, te improviseren, te tekenen en verhaaltjes te schrijven!

Bestemd voor kinderen van circa 7 tot 10 jaar.

Locaties:
Buurtcentrum Laakhavens, Bibliotheek Laakkwartier, Bibliotheek Transvaal, Bibliotheek Moerwijk, Stadsboerderij Molenweide, Bibliotheek Segbroek, DAK-Buitenschoolse opvang e.a.

( informatie: anitapoolman@planet.nl )Jos Moor, erelid Stichting Beleef Taal

16 juni 2023 hebben bestuursleden Noortje van der Kaaden en Marjoke van der Esch en Anita Poolman een bezoek gebracht bij Jos Moor die onlangs uit het bestuur van Stichting Beleef Taal is getreden en nu erelid/adviseur is. Ze hebben hem een kunstwerk van Thea Bonnecroy overhandigd met oorkonde als dank voor zijn jarenlange deskundige inzet.
Het was een heel geanimeerd samenzijn met een drankje en de traditionele boterkoek!

Citaat uit de oorkonde:|
Sinds de oprichting van Stichting Beleef Taal in 2008 maakte Jos Moor deel uit van het bestuur in de functie van penningmeester. Hij heeft een aantal bestuurswisselingen meegemaakt en koos ervoor de penningmeesterfunctie te blijven vervullen op een deskundige wijze, kritisch en toegewijd.
Hij was hierdoor de spil en het vaste baken van de stichting. Er zijn in die jaren talloze projecten uitgevoerd en nieuwe ideeën ontwikkeld op het snijvlak van kunst en samenleving. De beginjaren waren cruciaal. Er is destijds een kader gecreëerd waarop verder gebouwd kon worden. Jos Moor heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en bewaken van deze belangrijke en solide basis waardoor er in latere jaren op een natuurlijke wijze nieuwe plannen ten uitvoer konden worden gebracht en nieuw samenwerkingsverbanden ontstonden.

(foto Betty Beijen: vlnr Anita Poolman, Marjoke van der Esch, Jos Moor, Noortje van der Kaaden)


Nieuwsflits Beleef Taal december 2022

https://stichting-beleef-taal.email-provider.eu/web/osjidsmyvl/fwint1d2xdhttps://stichting-beleef-taal.email-provider.eu/web/osjidsmyvl/fwint1d2xd

Oudjaar: het jaar is ‘oud’ geworden.
Een korte terugblik op 2022 met als overrompelende afsluiting, de muzikale kerstvertelling Scrooge: “Laten we oog houden voor elkaar, naar elkaar luisteren en ons blijven verwonderen”.


Nieuwsflits Beleef Taal juli 2022

https://stichting-beleef-taal.email-provider.nl/web/osjidsmyvl/szth6jnngw

Kantjil: “Ik zie het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. Ik zie achter de horizon.” Patih Pinter: “En hoe is het daar?” Kantjil: “Wah, aduh: licht en schoon en blij en … ik voel de warme liefde van mijn lieve moeder. Ze fluistert dat ik van binnen goed en lief ben, ik Kantjil ècht.” (dialoog uit ‘Branie Kantjil en guru Patih Pinter’)
In deze Nieuwsflits o.a.: ‘Koffietijdverhalen’, een nieuw project; de voordracht ‘Branie Kantjil en guru Patih Pinter; de derde editie aflevering van ‘Onder de Waringin’, een matinee in augustus; ‘De Vonk’, een nieuwe Couperus-voorstelling; ‘Ontmoetingen met stadsgenoot Spinoza’, workshops door heel Den Haag in het kader van ‘Oktober-Spinozamaand’.

Hoofdpijn en een licht aangetast zichtvermogen of voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht www.vertrouwde-apotheek.com voor een aantal maatregelen in de apotheek. De uitwisselingen hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van het oude systeem of neem contact op met de huisarts, er is veel voldoening in seks en wat resulteert in een erectie.


‘Branie Kantjil en Patih Pinter’, bijzondere en spannende verhalen voor jong en oud

Dit is het bijzondere verhaal van dwerghertje Kantjil, van Tijger die dit keer een bijrol heeft, van hooggeëerde spiri Slak, van Patih Pinter gezonden door heilige koning Salomo, van het Oerwoud achter de Oerwouden en van de zichtbare en onzichtbare dingen …
De Kantjilverhalen worden al eeuwenlang doorverteld, maar telkens een ietsjepietsje anders.
Anita Poolman: verhalenverteller
(foto: Ichthusschool Boskoop, juni 2022)


‘Koffietijdverhalen, voorlezen voor volwassenen’

“Luister en onderga!” Anita Poolman leest voor …
Voorlezen is van alle tijden. Het blijft leuk en boeiend voor iedereen. Verhalen hebben alles te maken met emoties: met ontroering, verlangen, verdriet, schoonheid, afschuw, spanning … Je ondergaat het en later deel je met elkaar ervaringen. Verhalen roepen immers verhalen op.
‘Koffietijdverhalen’ kunnen in alle locaties – bibliotheken, buurthuizen, verzorgingshuizen, kunstkringen, etc. etc. – verteld worden. Het is maatwerk. Van maart tot mei 2022 was de pilot in bibliotheek Laakkwartier. Een vervolg wordt voorbereid.
Anita Poolman: voordracht en begeleiding


Nieuwsflits Beleef Taal januari 2022

https://stichting-beleef-taal.email-provider.nl/web/osjidsmyvl/h3pdr7hufc

In deze Nieuwsflits kijken we kort terug op het afgelopen jaar en zien we hoopvol vooruit naar wat komen gaat.
‘Het overleefde verleden’ is een citaat uit de liedjesbundel ‘De dag in Indië …’, uitgebracht in november 1946 (M.H. du Croo). Het is ook de titel van een online gedichten- en verhalenprogramma, dat in 2021 is opgenomen ter gelegenheid van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Aan het begin van een nieuw jaar lopen verleden en toekomst in elkaar over. We denken na over het afgelopen jaar en we filosoferen over wat komen gaat.
“Ieder mens schittert met een eigen vuur tussen alle anderen … een wereld vol oneindige mogelijkheden”, wordt gezegd in de korte film ‘Een overpeinzing’.


‘Het mooiste wat er is’, een bloemlezing

 ‘Het mooiste wat er is – Een poëtische reis door het leven naar het land vol bevlogenheid’
Bijna 10 jaar beleefden cursisten de magie en de schoonheid van de taal tijdens taallessen, bezoeken aan musea en theaters en tijdens wandelingen door parken. Het leven is één groot verhaal met als inspirerende basis de Taal. Ze schreven talloze teksten die zijn verzameld in deze bloemlezing. Dichtregels en verhalen opgeschreven uit het hart. Een weerslag van het leven dat we allemaal leiden. Door taal leren we elkaar beter kennen.
Het eerste exemplaar van de bundel is op 8 april 2021 uitgereikt aan Maarten van Gelderen, directeur van Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst.
Uit de epiloog deze woorden van Dorothée Callay:
Maar wanneer de zachte bries mij drijft
Naar het land vol bevlogenheid,
Kleuren, geuren en gelach
Keer ik terug naar de bron – mijn hart

ISBN 9789082026542
Samenstelling, redactie, vormgeving: Anita Poolman
Uitgegeven door Stichting Beleef Taal, Anita Poolman Producties
Prijs: € 7,50
Te koop bij Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag
info@anitapoolman.com


‘Ten volle mens!’, een monoloog met aansluitend een workshop

“Men kan ons veel, ja alles ontnemen, maar niet mijn pen. Die blijft mijn, en ik zal mij ijverig oefenen in het hanteren van dat wapen!
(R.A. Kartini, 12 oktober 1902)

De monoloog ‘Ten volle mens!’ is gebaseerd op de brieven van R.A. Kartini, een jonge, Javaanse vrouw (1879-1904).
Anita Poolman vertelt over haar aangrijpende leven en draagt voor uit haar brieven, die niets aan kracht hebben ingeboet. Kartini schreef openhartig over haar leven, dat bepaald werd door strenge leefregels en tradities, uithuwelijking, polygamie en de invloeden van het kolonialisme en de westerse cultuur. Ze verlangde naar een opleiding die haar vleugels zou geven, naar een beter leven voor meisjes en vrouwen en naar een rechtvaardiger leven voor haar volk. Ze bleef dromen, hoop houden en geloven in haar ideeën, al werd ze keer op keer diep teleurgesteld.
Link ‘Ten volle mens!’: https://youtu.be/Nv4XQ_Vcby4

De workshop heeft als hoofdthema het gedachtegoed van Kartini.
– De deelnemers praten na, discussiëren en schrijven hun ervaringen, meningen op.
– Nadere afspraken over de opzet worden in onderling overleg gemaakt.  Er zijn verschillende opties mogelijk: van een eenmalige sessie tot meerdere sessies.
– De doelgroep is breed; ‘Ten volle mens!’ is met name geschikt voor meisjes, jonge vrouwen. Een gemêleerde groep is uiteraard ook mogelijk en kan een inspirerende uitwerking hebben.
– Aantal deelnemers: circa 15.

 Informatie: info@anitapoolman.com