Anita Poolman


(fotografie: Cees Drenth, 2018; Pan Sok, Haagse Comedie, 1980)

Leidraad in het werk van Anita Poolman is dit citaat van Louis Couperus: “In het leven … en ook in de taal zijn nuances alles”. Het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord in welke vorm en waar dan ook, is het uitgangspunt van haar activiteiten.

Taal is de basis. Taal bindt. Taal en kunst overschrijden barri√®res, grenzen. Anita’s passie voor taal, woordkunst, expressie en toneel komt tot uiting in de verschillende facetten van haar werk. Zoals voorstellingen/monologen in de meest uiteenlopende locaties al of niet in samenwerking met andere kunstenaars, maar ook taal- of po√ęzieprojecten in het (basis)onderwijs en op het gebied van participatie/emancipatie of voordrachten op maat ter gelegenheid van een speciale bijeenkomst, zoals een jubileum, opening of herdenking. Anita werkt graag op het snijvlak van kunst/cultuur en samenleving.

Anita Poolman kreeg haar toneelopleiding o.a. door workshops, toneellessen bij Dany Zonewa en Trins Snijders en door stemtraining bij Annetje van der Meer. Twee seizoenen was ze als stagiaire verbonden aan de Haagse Comedie. Sinds de jaren tachtig is ze actief in onder meer kleine theaters, op scholen/universiteiten, in huiskamers of bedrijven. Kernwoorden bij dit alles zijn taalbeleving en verbeelding. In 2008 heeft ze het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Beleef Taal. Sinds juni 2020 maakt ze, na jarenlang werkend lid te zijn geweest, deel uit van het afdelingsbestuur ‘Letteren, Theater, Film’ van de Haagse Kunstkring en sinds 2022 is ze algemeen voorzitter.

Voor direct contact met Anita Poolman, klik op anitapoolman@planet.nl

Op haar website kunt u haar repertoire bekijken: www.anitapoolman.com