Jos Moor, erelid Stichting Beleef Taal

16 juni 2023 hebben bestuursleden Noortje van der Kaaden en Marjoke van der Esch en Anita Poolman een bezoek gebracht bij Jos Moor die onlangs uit het bestuur van Stichting Beleef Taal is getreden en nu erelid/adviseur is. Ze hebben hem een kunstwerk van Thea Bonnecroy overhandigd met oorkonde als dank voor zijn jarenlange deskundige inzet.
Het was een heel geanimeerd samenzijn met een drankje en de traditionele boterkoek!

Citaat uit de oorkonde:|
Sinds de oprichting van Stichting Beleef Taal in 2008 maakte Jos Moor deel uit van het bestuur in de functie van penningmeester. Hij heeft een aantal bestuurswisselingen meegemaakt en koos ervoor de penningmeesterfunctie te blijven vervullen op een deskundige wijze, kritisch en toegewijd.
Hij was hierdoor de spil en het vaste baken van de stichting. Er zijn in die jaren talloze projecten uitgevoerd en nieuwe ideeën ontwikkeld op het snijvlak van kunst en samenleving. De beginjaren waren cruciaal. Er is destijds een kader gecreëerd waarop verder gebouwd kon worden. Jos Moor heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en bewaken van deze belangrijke en solide basis waardoor er in latere jaren op een natuurlijke wijze nieuwe plannen ten uitvoer konden worden gebracht en nieuw samenwerkingsverbanden ontstonden.

(foto Betty Beijen: vlnr Anita Poolman, Marjoke van der Esch, Jos Moor, Noortje van der Kaaden)