Impressies van het werk van BeleefTaal

Welkom

Hartelijk welkom op beleeftaal.nl, de site van de stichting die taal en met name taalbeleving centraal stelt. We nemen u mee naar de domeinen die Beleef Taal ondersteunt en vertellen iets over de projecten in de domeinen educatie, participatie/emancipatie en cultuur. U maakt kennis met Anita Poolman, die in 2007 het initiatief nam om de stichting op te richten en vorm geeft aan alle activiteiten. Ten slotte kunt u informatie vinden over wie wij zijn, hoe u de stichting kunt steunen en ons kunt bereiken.

Educatie, participatie/emancipatie en cultuur zijn de domeinen waar Beleef Taal zich op richt. In de activiteiten van Anita Poolman worden de domeinen zoveel mogelijk verbonden, zodat ze elkaar versterken. Zo wordt bij projecten voor kinderen en voor niet-Nederlanders gebruik gemaakt van verschillende kunst- en werkvormen zoals poëzie, improvisaties, toneel en stemvorming. Soms gekoppeld aan actuele thema's. Culturele voorstellingen en bijeenkomsten kunnen op zichzelf staan, maar raken vaak aan maatschappelijke onderwerpen en lenen zich voor maatwerk of interessante discussies voor diverse doelgroepen.