Welkom

Hartelijk welkom op beleeftaal.nl, de site van de Stichting die taal en met name taalbeleving centraal stelt. We nemen u mee naar de domeinen die Stichting Beleef Taal ondersteunt en vertellen iets over de projecten in de domeinen kunst/cultuur, educatie, participatie/emancipatie. U maakt kennis met Anita Poolman, die tien jaar geleden in 2008 het initiatief nam om de stichting op te richten. Ze geeft vorm aan alle activiteiten. Ten slotte kunt u informatie vinden over wie wij zijn, hoe u de stichting kunt steunen en ons kunt bereiken.

Kunst/cultuur, educatie, participatie/emancipatie zijn de domeinen waar Stichting Beleef Taal zich op richt. In de activiteiten van Anita Poolman worden de domeinen zoveel mogelijk verbonden, zodat ze elkaar versterken. Zo wordt bij projecten voor kinderen en voor volwassenen gebruik gemaakt van verschillende kunst- en werkvormen zoals poëzie en/of proza schrijven, presentaties/theatrale lezingen, improvisaties, toneel en stemvorming. Soms gekoppeld aan actuele thema’s. Culturele voorstellingen, voordrachten en bijeenkomsten kunnen op zichzelf staan, maar raken regelmatig aan maatschappelijke onderwerpen en lenen zich voor maatwerk of interessante discussies voor diverse doelgroepen.